Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, której najważniejszym punktem była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2007 rok Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. Obok niej radni rozpatrzyli również projekty innych uchwał.

 
Na dzisiejszej, jednej z najważniejszych w rocznym planie pracy, sesji, członkowie Rady po dokonaniu szczegółowej analizy oraz wysłuchaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.
- Jednomyślne udzielenie przez Radę Powiatu absolutorium z pewnością cieszy, ale jeszcze bardziej zobowiązuje na przyszłość. Realizacja ubiegłorocznego budżetu nie spełnia do końca naszych oczekiwań. Chcielibyśmy, aby zakres działań w dziedzinie infrastruktury drogowej był szerszy – mówił Starosta, Marek Szczepanowski.
W trakcie posiedzenia radni podjęli następujące uchwały: uchwałę dotyczącą zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków budżetowych oraz w sprawie zgody na zawarcie przez Powiat Grudziądzki umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa dotyczącej realizacji projektu „Edukacja szansą na przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług w województwie kujawsko-pomorskim” i wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.  
Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu.
W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym dokonano regulacji wynagrodzeń zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Przeciętne wynagrodzenie urzędników wzrosło o 9,5 %. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Powiatu podjęła również decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego o 8,1%.  
Ponadto podczas obrad sesji przedstawione zostały informacje o stanie bezrobocia na terenie powiatu oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy, a także o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu.
 

komentarze (0) (Jednogłośne absolutorium dla Zarządu)

drukuj (Jednogłośne absolutorium dla Zarządu)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2008-04-25
  • -
  • -

« wstecz