Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wczoraj Radni Powiatu Grudziądzkiego ponownie obradowali zdalnie.

Podczas XX sesji Rada przyjęła sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu oraz skuteczności działania Policji za 2019 rok. Pod obrady trafiły uchwały m.in. w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Ponadto Radni zadecydowali o zwiększeniu składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu, w której zasiadły Radne Barbara Dobek i Grażyna Zielińska.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-11-26
  • IMG_2965
  • IMG_2966

« wstecz