Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XVIII Sesja Rdy Powiatu

16 września odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. Radni zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa po raz pierwszy po ogłoszeniu stanu pandemii obradowali w wyremontowanej sali konferencyjnej. Kluczowym momentem było symbliczne przecięcie wstęgi przez Przewodniczącą Rady, Marzenę Dembek i Sekretarza Powiatu, Dorotę Kaczerowską. Radni przyjęli informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2019 rok, roczną informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2019 roku. Ponadto zatwierdzili sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez poszczególne Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za rok 2019. Radni zaopiniowali propozycję Zarządu złożenia wniosku o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przebudowę dróg. Wniosek o pierwsze wsparcie dotyczył będzie drogi powiatowej Biały Bór - Wałdowo - Ruda i drogi Łasin - Mędrzyce - Lisnowo. Drugi wniosek obejmie drogi: Dąbrówka Królewska - Gruta, Białochowo - Szembruczek i Bukowiec - Stare Błonowo. Radni podjęli także uchwały przewidziane w porządku obrad. Podczas sesji radni podziękowali za wieloletnią współpracę Panu Andrzejowi Banasiakowi pełniącemu funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, który przeszedł na zasłużoną emeryturę oraz przywitali nowa Panią Dyrektor Beatę Kruszkę.

 • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-18

Wykaz głosowań XVIII sesji

 • IMG_2483
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-18
 • IMG_2490
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-18
 • IMG_2504
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-18
 • IMG_2508
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2510
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2511
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2514
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2524
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2532
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2533
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17
 • IMG_2539
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2020-09-17

« wstecz