Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

„Nasi” pod Grunwaldem

Już po raz szósty młodzież z terenu powiatu grudziądzkiego uczestniczyła w Ogólnopolskim Harcerskim Zlocie Grunwaldzkim.

Chociaż Zlot oficjalnie rozpoczął się we wtorek, 14 lipca, nasi reprezentanci, zrzeszeni w harcerskiej drużynie „Szperacze” przebywali na Polach Grunwaldu już od niedzieli, 12 lipca. Stało się tak dlatego, że zgłosili się oni do służb organizujących tę imprezę. Można ich było znaleźć wśród Harcerskiej Służby Porządkowej, w Recepcji i Biurze Zlotu… Poza tym brali oczywiście udział w programowych zajęciach, współorganizując między innymi Zlotowy Festiwal Piosenki, „Ogniobranie” - słowno-muzyczną imprezę na temat historii Polski, zlotową Mszę Świętą…
W sobotę, 18 lipca harcerzy odwiedził Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski. Spotkał się on z młodzieżą i podziękował za godne reprezentowanie i promocję swojej „małej ojczyzny”. Warto nadmienić, że w dniu tym odbyła się nie tylko inscenizacja Bitwy Grunwaldzkiej, ale też (a dla harcerzy przede wszystkim) główny Apel Zlotowy na Wzgórzu Pomnikowym. Tam, w obecności przedstawicieli władz państwowych Grunwaldzkie Wici – przesłanie na kolejny rok pracy harcerzy, odczytała i na ręce Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy przekazała „Szperaczka” Kasia Kreft ze Świecia nad Osą w towarzystwie koleżanek z drużyny. Asystowały one również przy składaniu wieńca od Prezydenta RP pod grunwaldzkim pomnikiem.
Miłą niespodzianką dla naszej młodzieży były odwiedziny Patrycji Piłat, członka Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego, która przebywając w miasteczku rycerskim znalazła czas, aby wspomóc harcerzy podczas warsztatów kaligrafii.
Działania naszej młodzieży podczas Zlotu zostały wysoko ocenione przez jego komendę, co znalazło odbicie w rozkazie kończącym imprezę. Działająca pod opieką państwa Małgorzaty i Michała Kosowiczów drużyna otrzymała podziękowanie za działania programowe oraz „za ratowanie niewykonalnych zadań w trudnych sytuacjach”…

drukuj („Nasi” pod Grunwaldem)

  • autor: Michał Kosowicz, data: 2009-07-28
Ostatnie posiedzenie w roku

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwałę porządkującą finanse powiatu, zgodnie z którą dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok. Dotyczą one przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Najważniejsze zmiany w planie wydatków przewidują zwiększenia na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów dróg.

Zmian dokonano również w dziale Gospodarka Mieszkaniowa. Zwiększono tu środki finansowe na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Zmniejszono natomiast o kwotę 959 zł (opłaty i składki) oraz podatek od nieruchomości o 952 zł.

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany odnoszą się także do działu Działalność usługowa, w ramach którego dokonano zwiększenia wydatków w związku z zapłatą zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień. Ponadto uchwała objęła przesunięcia wydatków w działach Administracja publiczna i Pomoc społeczna.

drukuj (Ostatnie posiedzenie w roku)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2007-12-28

« wstecz