Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

Konkurs ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH Organizowany jest wspólnie przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską ma on na celu stworzyć młodzieży możliwości wypowiedzi w ważnych społecznie tematach. 4 edycja konkursu jest poświęcona tematyce wolontariatu tj. idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

Do konkursu zapraszane są dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat, Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe , Ośrodki Kultury, Nauczyciele/Opiekunowie, którzy wcielą się w role koordynatorów konkursu na terenie danej Szkoły lub Ośrodka Kultury. 

Jest to niepowtarzalna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczka pocztowego. Prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych. Dodatkowo trzy najlepsze prace, nazwiska ich autorów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.

Rejestracja Szkół i Ośrodków Kultury na stronie www.oczamimlodych.pl trwa do 8 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje, wytyczne do tworzenia prac konkursowych, a także materiały pomocnicze znajdują się na stronie konkursu: www.oczamimlodych.pl

  • autor: Sylwia Gajewska, data: 2020-03-11

« wstecz