Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XX spotkanie młodych ekologów

W dniach 9 – 10 maja na terenie powiatu grudziadzkiego odbyły się  warsztaty ekologiczne,  w których uczestniczyło ponad 120 uczniów szkół z terenu naszego powiatu oraz gminy Lidzbark z powiatu działdowskiego. Tydzień później, 16 maja w Lidzbarku Welskim odbył się XX Międzypowiatowy Ekologiczny Przegląd Twórczości Artystycznej, podczas którego przeprowadzono konkursy podsumowujące warsztaty.

Zabezpieczenie logistyczne warsztatów zapewnił Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą oraz Szkoła Podstawowa w Węgrowie. Pomoc organizacyjno-finansową zapewniły: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Nadleśnictwo Jamy oraz Urząd Gminy Świecie nad Osą. Zajęcia odbywały się na terenie leśnictwa Lisnowo, oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą, stacji uzdatniania wody w Grudziądzu, przepompowni melioracyjnej na Rządzu, w salach szkolnych, świetlicy wiejskiej w Węgrowie. Wśród prowadzących zajęcia byli pracownicy Nadleśnictwa Jamy, Nadleśnictwa Lidzbark, Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Muzeum w Grudziądzu, Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, MGOK w Lidzbarku a także dwoje byłych uczestników warsztatów sprzed lat, obecnie studentów – dwukrotna laureatka „MEPTY” Zuzanna Pestka z Kozłowa (magistrantka na Wydziale  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona fauny) oraz Mateusz Kosowicz z Grudziądza (UMK w Toruniu – warsztaty fotograficzne).

Na ile uczestnikom warsztatów udało się przyswoić potężną dawkę wiedzy można było się przekonać w piątek, 16 maja w Lidzbarku. Uczestnicy warsztatów wiedzowych udali się do pobliskiego Bryńska, gdzie rozwiązywali test, a wyłonieni na podstawie wyników finaliści już w Sali widowiskowej lidzbarskiego MGOK-u uczestniczyli w finale ustnym. Tam też odbyły się konkursy: plastyczny, piosenki i na przedstawienie o tematyce proekologicznej. Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny.

A oto wyniki poszczególnych konkursów:

Konkurs plastyczny „Ziemia woła o pomoc”

I miejsce – Kinga Nowińska z SP w Lidzbarku

II miejsce – Natalia Gawenda z SP Dłutowo

III miejsce – Julia Nadworna z SP Radzyń Chełmiński

III miejsce – Angelika Grzywacz z SP Kiełpiny

 

Konkurs piosenki

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wydrznie

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rybnie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeciu nad Osą

 

Inscenizacja

I miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Bryńsku

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim

Wyróżnienie za osobowość sceniczną (przy aplauzie całej widowni) otrzymała Marta Sulkowska z Bryńska

 

Quiz ekologiczny – szkoły podstawowe

I miejsce – Krzysztof Barczyk z SP w Świeciu nad Osą

II miejsce – Krystian Średziński z SP w Świeciu nad Osą

III miejsce – Julia Jezierska z SP w Piaskach

Wyróżnienie – Agata Głowacka z SP w Radzyniu Chełmińskim

Wyróżnienie – Dawid Retmański z SP w Węgrowie

 

Quiz ekologiczny – szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Anna Knozowska z Gimnazjum w Świeciu nad Osą

II miejsce – Wojciech Puchalski z Gimnazjum w Lidzbarku

III miejsce – Katarzyna Tusień z Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim

Wyróżnienie – Agnieszka Janowska z Gimnazjum w Świeciu nad Osą

Wyróżnienie – Dominik Włotkowski z Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim

Wyróżnienie – Krystian Tyburski z Gimnazjum w Jankowicach

 

Nagrody dla laureatów ufundowali: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Nadleśnictwo Jamy, RDLP w Olsztynie, Polski Klub Ekologiczny Oddział Pomorsko - Kujawski, gminy Lidzbark i Świecie nad Osą.

Uczestnicy i ich opiekunowie w gorących słowach podziękowali organizatorom za umożliwienie po raz kolejny przeżycia tak atrakcyjnej, a wymagającej dużego nakładu pracy imprezy.  A byli to:

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą,

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu,

Urząd Gminy w Świeciu nad Osą,

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku,

Polski Klub Ekologiczny Oddział Pomorsko-Kujawski,

Nadleśnictwo Jamy,

Nadleśnictwo Lidzbark,

Szkoła Podstawowa w Węgrowie,

Szkoła Podstawowa w Bryńsku,

Welski Park Krajobrazowy,

Komenda Hufca ZHP w Lidzbarku,

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku.

 • autor: Michał Kosowicz, data: 2014-05-19
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz