Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Edukacja ekologiczna w powiecie

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem realizacji strategii ekorozwoju, czyli rozwoju społecznego, ekonomicznego i przyrodniczego realizowanego w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. W działalności Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od dawna duży nacisk kładzie się na działalność proekologiczną, organizując Szkolenie „Ochrona klimatu”i współorganizując wiele przedsięwzięć o tej tematyce (kolejne edycje powiatowego konkursu "Piękna zagroda", cykle szkoleń). Trudno wyobrazić sobie poparcie dla takiej działalności bez odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. A wiadomo, że „czym skorupka za młodu nasiąknie...”, dlatego główny nacisk w działalności edukacji ekologicznej kładziemy na młode pokolenie.

Zielona lekcja w SłupieDziałania edukacyjne wśród młodzieży prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego w oparciu na współpracę ze szkołami. „Zielone lekcje” prowadzone są w klasach, jak i w terenie na podstawie gotowych bądź własnych, dostosowanych do pory roku i warunków środowiskowych scenariuszy zajęć.
Od pięciu lat, dzięki współpracy ze szkołami z terenu powiatu działdowskiego, nadleśnictwami: Jamy i Lidzbark oraz parkami krajobrazowymi: Welskim i Górznieńsko-Łasińskie Spotkania EkologiczneLidzbarskim w kwietniu organizowane są Łasińskie Spotkanie Ekologiczne. W ich skład wchodzą kilkudniowe warsztaty ekologiczne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ubiegłym roku prawie stuosobową grupę „warsztatowców” gościł Zespół Szkół Publicznych w Łasinie, w roku 2010 warsztaty odbędą się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Podsumowaniem tej imprezy jest Międzygminny EMiędzygminny Ekologiczny Przegląd Twórczości Artystycznejkologiczny Przegląd Twórczości Artystycznej (również rozgrywany wymiennie na terenie obu powiatów). Podczas tego swoistego finału uczestnicy warsztatów ekologicznych uczestniczą w quizie ekologicznym, a ich koledzy ze szkół prezentują przedstawienia i piosenki o tematyce proekologicznej, wykonują prace plastyczne, przygotowują posiłki ze zdrowej żywności…
Dla uczniów szkół podstawowych organizowany jest Powiatowy Piknik EkologicznyPiknik Ekologiczny w Węgrowiecykliczna impreza zainicjowana przez Szkołę Podstawową w Węgrowie, prowadzona od 13 lat jako gminna, a od 2003 roku już z udziałem Starostwa Powiatowego. Biorą w niej udział reprezentacje szkół z wszystkich gmin powiatu grudziądzkiego, od 4 lat z Kiełpin (gmina Lidzbark, powiat działdowski – główny organizator MEPTY), a w 2009 roku zaproszono również szkoły z powiatu chełmińskiego. W minionym roku stawiły się drużyny reprezentujące 19 szkół!
Imprezą gromadzącą uczniów szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu grudziądzkiego oraz szkół podstawowych i gimnazjów z Grudziądza jest jesienny Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny. W etapie powiatowym biorą udział reprezentanci szkół wyłonieni w wewnętrznych eliminacjach. Rozgrywany jest on tradycyjnie pod koniec roku kalendarzowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu. Podsumowanie Finał Powiatowego Turnieju Ekologicznegowyników i wręczenie nagród indywidualnych odbywa się podczas uroczystego spotkania w siedzibie Starostwa. Reprezentacje szkół podstawowych z terenu powiatu spotykają się raz jeszcze na Finale Drużynowym, który odbywa się w Węgrowie, gdzie zdobywają nagrody dla swoich szkół. A że odbywa się to w czasie aktywności Świętego Mikołaja, znajdują się też upominki indywidualne dla wszystkich uczestników.
Europejskie Dni PtakówW ramach działań edukacyjnych pracownicy Starostwa włącZimowe Ptakoliczeniezają się w akcje ogólnopolskie i międzynarodowe – tak samodzielnie, jak i wspomagając grupy chcące w nich uczestniczyć. Są to (między innymi) Zimowe Ptakoliczenie (ostatni weekend stycznia każdego roku), Spring Alive (obserwacje „zwiastunów wiosny” w całej Europie od 1 marca do 30 maja każdego roku) czy Europejskie Dni Ptaków.
Bardzo wiele korzyści przynosi współpraca na niwie edukacji ekologicznej z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego. Szczególnie chętni do współpracy są harcerze. Do stałego Rajd Śladami Pana Samochodzika i Templariuszy w Radzyniu Chełmińskimkalendarza weszły rajdy historyczno-ekologiczne „Śladami Pana Samochodzika i Templariuszy” w Radzyniu Chełmińskim oraz „Lidzbarski Rajd Martyrologii” w Lidzbarku Welskim, organizowane wspólnieRajd Martyrologii - drużyna z Mełna przez zaprzyjaźnione Hufce w Grudziądzu i Lidzbarku oraz typowo ekologiczny rajd organizowany z okazji Europejskich Dni Ptaków (w organizację tej imprezy włączają się również nadleśnictwa Jamy i Lidzbark oraz Welskiego Parku Krajobrazowego. Członkowie jednej z drużyn harcerskich od kilku lat biorą udział jako „młoda kadra” wspomagająca organizatorów w/w imprez. Przygotowywani do tej pracy są na swoich zbiórkach, jak również na osobnych warsztatach, które odbBrasławskie Żagleywają się podczas ferii zimowych. W ubiegłym roku drużyna ta (pod kierunkiem Michała Kosowicza zeOgólnopolski Zlot Grunwaldzki Starostwa Powiatowego w Grudziądzu) po raz kolejny zorganizowała też mini warsztaty ekologiczne dla uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego, który odbywa się w połowie lipca na Polach Grunwaldu, promując przy okazji walory przyrodniczo-krajobrazowe naszego powiatu. Uczestniczyła również w Międzynarodowym Zgrupowaniu Młodzieży „Brasławskie Żagle” w Brasławiu na Białorusi, gdzie pozostawiła bardzo dobre wrażenie i materiały informacyjne o naszym terenie młodzieży z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy.
Album "Przyrodnicze perły powiatu grudziądzkiego"Pod koniec 2009 roku staraniem Starostwa Powiatowego w Grudziądzu ukazał się album „Przyrodnicze perły powiatu grudziądzkiego”, prezentujący na prawie 300 fotografiach uroki przyrody naszej „małej ojczyzny”, wzbogacony nastrojowymi wierszami Janiny Tarnawskiej. Będzie to atrakcyjna nagroda dla uczestników tegorocznych konkursów i rajdów ekologicznych, a zawarte w nim treści zainteresują napewno nowe osoby terenem powiatu.

 

komentarze (1) (Edukacja ekologiczna w powiecie)

drukuj (Edukacja ekologiczna w powiecie)

  • autor: Michał Kosowicz, data: 2010-01-22

« wstecz