Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zmagania młodych ekologów

Już po raz siódmy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu grudziądzkiego brali udział w warsztatach ekologicznych oraz Międzygminnym Ekologicznym Przeglądzie Twórczości Artystycznej (MEPTA). Imprezy te organizowane są wymiennie co dwa lata w Łasinie oraz w Kiełpinach koło Lidzbarka Welskiego. Współorganizatorem imprez jest Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Warsztaty ekologiczneodbyły się 16-17 kwietnia 2010 roku na terenie dwóch Parków Krajobrazowych: Welskiego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego.

Pierwszego dnia warsztatów zajęcia odbyły się na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Tarczynach, gdzie znajduje się stanowisko archeologiczne. Uczniowie mieli okazje obserwować czytelne ślady wałów obronnych i fos byłego grodu. Na temat historii tego terenu opowiadała Wioletta Pacuszka – świetny archeolog z Muzeum w Grudziądzu. W Muzeum Przyrody w Jeleniu pracownik Welskiego Parku Krajobrazowego przekazywał interesujące wiadomości z zakresu przyrody i ekologii. W czasie marszu na terenie Leśnictwa Kiełpiny informacje na temat gospodarki leśnej przybliżali młodzieży Hanna Grudziecka z Nadleśnictwa Jamy oraz Tadeusz Kosman z Nadleśnictwa Lidzbark. O florze lasów ciekawie opowiadała Janina Tarnawska – znakomity przyrodnik i wychowawcza młodzieży. Następnym punktem warsztatów były odwiedziny w gospodarstwie agroturystycznym „Farma Noego” w Kiełpinach, gdzie uczestnicy brali udział w zajmujących zajęciach z pszczelarstwa, ognisku oraz gawędzie łowieckiej prowadzonej przez doświadczonego łowczego pana Śmiechowskiego. Na zakończenie dnia odbyła się prezentacja zdjęć fotograficznych, które uczniowie z grupy plastycznej podczas całego dnia robili pod okiem Michała Kosowicza oraz prelekcja na temat zasobów wodnych i budowy Ziemi wygłoszona przez Kazimierza Sobótkę, kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Drugiego dnia warsztatów uczniowie na leśnej ścieżce dydaktycznej Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Konopatach chłonęli wiedzę na temat lasu przekazywaną przez pracownika Nadleśnictwa Lidzbark. Następne zajęcia obywały się w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym, gdzie uczestnicy podziwiali piękno leśnego rezerwatu przyrody Jar Brynicy.

Podsumowaniem warsztatów był zorganizowany tydzień później Międzygminny Ekologiczny Przegląd Twórczości Artystycznej w Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Z terenu powiatu grudziądzkiego w imprezie brali udział przedstawiciele następujących szkół podstawowych: SP Łasin, SP Świecie nad Osą, SP Radzyń Chełmiński, SP Węgrowo oraz gimnazjów z: Łasina, Radzynia Chełmińskiego, Świecia nad Osą i Wałdowa Szlacheckiego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Wydrzna.

Po oficjalnym otwarciu XVI Ekologicznego Przeglądu Twórczości Artystycznej uczniowie SP Kiełpiny przedstawili program artystyczny w postaci pantomimy. Następnie krótki koncert akordeonowy zaprezentował uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia z Grudziądza Dawid Mielewczyk. Po koncercie rozpoczęły się zmagania turniejowe. Uczestnicy warsztatów przystąpili do rozwiązywania testu. Na estradzie trwały zmagania młodych piosenkarzy oraz artystów prezentujących krótkie inscenizacje o tematyce ekologicznej. Szkolną stołówkę objęli we władanie reprezentujący szkoły podstawowe kucharze (uczniowie) startujący w konkursie „Zdrowa żywność”. W jednej z klas szkolnych pracownię urządzili sobie młodzi plastycy, wykonujący prace w ramach konkursu „Cuda natury”. Po zmaganiach artystów estradę zajęli finaliści quizu ekologicznego – 6 osób w każdej kategorii wiekowej. Tym razem każdy z nich musiał odpowiedzieć na 5 pytań zadawanych przez ekspertów (jurorów).

Podczas pokonkursowej narady jury z krótkim przestawieniem wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku. Po tym występie przystąpiono do wręczania nagród laureatom.

W przeglądzie wzięło udział ponad 300 uczestników. Znakomicie wypadli uczniowie reprezentujący powiat grudziądzki, nie mieli sobie równych w wiedzowym quzie ekologicznym, zdobyli też wiele nagród w pozostałych konkursach.

Poniżej przestawiamy wyniki Międzygminnego Ekologicznego Przeglądu Twórczości Artystycznej w Kiełpinach:

 

1. Quiz ekologiczny

 

- szkoły podstawowe:

I miejsce - Anna Knozowska - SP Świecie nad Osą

II miejsce - Bartosz Radziejewski - SP Lidzbark

III miejsce - Filip Wesołowski - SP Łasin

 

- szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce - Sandra Jaworska - Gimnazjum w Wałdowie Szlacheckim

II miejsce - Joszua Flis - Gimnazjum w Świeciu nad Osą

III miejsce - Patryk Wiśniewski - Gimnazjum w Świeciu nad Osą

 

2. Program artystyczny

I miejsce - SP Bryńsk

II miejsce - SP Łasin

III miejsce - SP Słup

Wyróżnienie - SP Lidzbark

 

3. Pracach plastyczne

I miejsce - Monika Kuklińska - SP Świecie nad Osą

II miejsce - Monika Bartkowska - SP Bryńsk

III miejsce - Zuzanna Lamparska - SP Nr 4 Działdowo

Wyróżnienie - Michał Komosiński - SP Lidzbark

 

4. Piosenka ekologiczna

I miejsce - SP Nr 4 Działdowo

II miejsce - SP Świecie nad Osą

III miejsce - SP Wąpiersk

Wyróżnienie - SP Kiełpiny

 

5. Konkurs „Zdrowa żywność”

I miejsce - SP Wąpiersk

II miejsce - SP Kiełpiny

III miejsce - SP Dłutowo

III miejsce - SP Bryńsk

 

6. Konkurs fotograficzny

I miejsce - Magdalena Kowalska - SP Lidzbark

II miejsce - Aleksandra Kerner - SP Łasin

III miejsce - Zuzanna Lamparska i Marta Jarzębowska - SP Nr 4 Działdowo

 

Wszystkie zdjęcia fotograficzne, wykonane przez uczniów i wybrane podczas warsztatów, zostaną zaprezentowane w wakacje w Galerii Klubu Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

JURY

XVI Ekologicznego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Kiełpiny 2010

 

Quiz ekologiczny:

Kazimierz Sobótka – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Michał Kosowicz - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Joanna Bilska – Nadleśnictwo Lidzbark

Krzysztof Wittbrodt- Welski Park Krajobrazowy

Piotr Witkowski- Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Hanna Grudziecka- Nadleśnictwo Jamy

Karolina Witkowska- Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

 

Konkurs plastyczny:

Natasza Wesołek – emerytowana nauczycielka plastyki

Justyna Michalska - plastyk

Zygmunt Mężykowski – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

Wioletta Pacuszka- Muzeum w Grudziądzu

 

Konkurs „Zdrowa żywność”:

Aldona Kordalska – dietetyk szkolny

Danuta Bartkowska – dietetyk ZOZ Działdowo

Jolanta Działak - Sanepid Działdowo

Janina Tarnawska - biolog

 

Program artystyczny i piosenka:

Tomasz Kwiatkowski- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu

Piotr Komoszyński - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

Małgorzata Kosowicz – Hufiec ZHP Lidzbark

Andrzej Kubacki - muzyk

Jadwiga Jastrzębowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku

 

Współorganizatorzy  

Ekologicznego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Kiełpiny 2010

 

 1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
 2. Nadleśnictwo Jamy
 3. Muzeum w Grudziądzu
 4. Starostwo Powiatowe w Działdowie
 5. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”
 6. Urząd Miasta w Lidzbarku
 7. Nadleśnictwo Lidzbark
 8. Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku
 9. Komenda Hufca ZHP w Lidzbarku
 10. Welski Park Krajobrazowy
 11. Górznieńsko – Lidzbarki Park Krajobrazowy

W Przeglądzie wzięli udział uczniowie reprezentujące następujące jednostki:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Bryńsk
 2. Dłutowo
 3. Działdowo
 4. Kiełpiny
 5. Lidzbark
 6. Łasin
 7. Radzyń Chełmiński
 8. Słup k/Lidzbarka
 9. Świecie nad Osą
 10. Wąpiersk
 11. Węgrowo

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE:

 1. Lidzbark
 2. Wydrzno

 

GIMNAZJA:

 1. Dłutowo
 2. Lidzbark
 3. Łasin
 4. Radzyń Chełmiński
 5. Świecie nad Osą
 6. Wałdowo Szlacheckie

komentarze (0) (Zmagania młodych ekologów)

 • autor: Dominika Nowak
 • U wrót osady podgrodowej w Tarczynach
 • Fotografowie przy malowniczym jałowcu - pomniku przyrody
 • U wrót osady podgrodowej w Tarczynach
 • Warsztaty fotograficzne
 • Hanna Grudziecka pokazuje słupek z informacjami o nasadzeniu
 • "To jest posusz ekologiczny"
 • Takie obiekty też są potrzebne w lesie
 • "Nalot" samosiewu sosny
 • Zajęcia z Tadeuszem Kosmanem, leśniczym leśnictwa Kiełpiny
 • W muzeum przyrody Welskiego Parku Krajobrazowego
 • W muzeum etnograficznym Welskiego Parku Krajobrazowego
 • "Zielona klasa" Welskiego Parku Krajobrazowego
 • Z wizytą w gospodarstwie agroturystycznym
 • Gawęda o życiu pszczół
 • Jedna z atrakcji w gospodarstwie agroturystycznym
 • Gawęda pana Śmiechowskiego o zwyczajach łowieckich
 • Zabrzmiały sygnały myśliwskie
 • Nastrojowe ognisko
 • O wodzie opowiadał Kazimierz Sobótka
 • Na ścieżce dydaktycznej w Konopatach
 • Pan Ślązak omawia tajniki pracy leśnika
 • Kontakt z dzikiem (bezpieczny, przez siatkę...)
 • -
 • Pomost widokowy w Konopatach
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej
 • "Ekoczar" - baza edukacyjna Górznieńsko-Lidzbarskiego...
 • Zajęcia w "Ekoczarze"
 • Przy majestatycznym "Dębie Rzeczypospolitej" w Jarze Brynicy
 • Rzut oka na jar Brynicy
 • W rezerwacie przyrody "Jar Brynicy"
 • Michał Kosowicz pokazuje metryczkę sciętego drzewa
 • Kilka słów o ochronie przyrody na łonie natury...
 • Zaczyna się finał Przeglądu
 • Omówienie planu przebiegu konkursowych zmagań - dyrektor...
 • Uczestnicy quizu ekologicznego podczas rozwiązywania testu
 • Komisja sprawdzała testy na bieżąco...
 • Proekologiczna pantomima uczniów SP w Kiełpinach
 • -
 • Koncert gościa Przeglądu - Dawida Mielewczyka z PSM II...
 • Konkursowe zmagania młodych artystów
 • Konkursowe zmagania młodych artystów
 • Konkursowe zmagania młodych artystów
 • Przyrządzanie "zdrowych posiłków"
 • Kucharze - specjaliści zdrowego żywienia
 • Komisja z apetytem... podglądała kucharzy
 • Efekt warsztatów fotograficznych
 • Plastycy przy pracy
 • Uczestnicy konkursu plastycznego przy pracy
 • Sroga komisja plastyczna
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Jury oceniające młodych artystów
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Ola Kreft ze Świecia nad Osą - laureatka II nagrody w...
 • Prezentacje artystyczne
 • Finaliści quizu ekologicznego w kategorii szkół podstawowych
 • Jury quizu w akcji
 • Finaliści quizu ekologicznego w kategorii szkół...
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • -
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Prezentacje artystyczne
 • Uczestnicy warsztatów fotograficznych - wszyscy nagrodzeni...

« wstecz