Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przebudowano kolejne drogi powiatowe

Od początku powstania Powiat Grudziądzki stawiał na rozwój infrastruktury drogowej. Władze powiatu konsekwentnie realizują zamierzone cele przeznaczając corocznie w budżecie powiatu środki finansowe na poprawę jakości dróg

Remont dróg powiatowych

W dniu 26 października br. Powiat Grudziądzki podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Drobud” sp. z o.o. z Wąbrzeźna na remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej

Prace drogowe

Trwa remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo w km 3 + 500,00 – 5 + 940,26. Remontem objęty jest odcinek o długości 2440,26 m w miejscowości Szonowo Szlacheckie

W Turznicach przebudowano drogę

„Bezpieczeństwo użytkowników drogi, dostępność komunikacyjna, a także poprawa komfortu jazdy to jeden z priorytetów powiatu grudziądzkiego.. Dziękuję wykonawcy za terminowe zakończenie inwestycji” – powiedział Starosta Grudziądzki Edmund Korgol (16 grudnia br.) podczas uroczystego odbioru drogi powiatowej w miejscowości Turznice.

Nowy most służy już mieszkańcom

Samorząd Powiatu Grudziądzkiego jest nadzorcą około 400 km dróg. W każdym roku stara się modernizować jak najwięcej ciągów komunikacyjnych. Pieniądze na inwestycje pozyskuje ze wszystkich możliwych zewnętrznych programów finansowania.

Kolejny odcinek chodnika oddany do użytku

Powiat Grudziądzki zakończył kolejną inwestycję, która przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szczepanek.

Dobra wiadomość dla kierowców! Powiat Grudziądzki przebudowuje kolejną drogę

W poniedziałek (7 października br.) rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 1396C Wałdowo-Turznice na odcinku o długości ok. 300 m w miejscowości Turznice. Wykonawcą zadania jest Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” sp. z o.o.

Nowa inwestycja Powiatu Grudziądzkiego

Wczoraj (26 października br.) dokonano oficjalnego odbioru przebudowanej drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty.

Poprawią komfort pieszych

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu budują kolejny odcinek traktu pieszego dla mieszkańców Rywałdu. Nowy chodnik o długości ponad 160 metrów przebiegać będzie w ciągu drogi powiatowej Nr 1407C Rywałd – Lisnowo.

Prace postępują

Nadal trwa przebudowa mostu w Świeciu nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo.

Utrudnienia na drodze

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty na odcinku o długości 2248 metrów.

Nowy chodnik

Jednym z głównych celów powiatu grudziądzkiego jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkół i osób, które poruszają się po drogach o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego.

Dalsze remonty dróg

Jutro (15 września br.) zostanie podpisana umowa na „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”.

Nowe nakładki

Rozpoczął się remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej. Prace polegają na ułożeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, ścince i utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów do nieruchomości.

Przebudują kolejną drogę

Spośród dziesięciu wykonawców którzy przystąpili do przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty na odcinku o długości 2248 m” najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy Skanska S.A. z Warszawy. Drogowcy przebudują w/w drogę za cenę 1.228.275,10 złotych.

Roboty drogowe

W miejscowości Sztynwag w ciągu drogi powiatowej Nr 1622C Chełmno – Sztynwag trwają prace na odcinku ok. 100 metrów.

Rozpoczęto prace na moście

Z powodu złego stanu technicznego dotychczasowy most w Świeciu nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt. Wczoraj (23 sierpnia br.) drogowcy rozpoczęli prace rozbiórkowe starego mostu.

Jest tymczasowa przeprawa

Informujemy, iż w związku z planowaną przebudową mostu na rzece Lutrynie w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą została zakończona budowa tymczasowej przeprawy. W związku z powyższym nastąpiła zmiana w organizacji ruchu. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności w miejscach prowadzenia prac i stosowanie się do oznakowania

Kolejny odcinek drogi powiatowej wyremontowany

W miarę możliwości finansowych samorząd powiatu grudziądzkiego sukcesywnie modernizuje newralgiczne odcinki dróg powiatowych, zabezpieczając je przed dalszą degradacją i niwelując powstałe na drogach nierówności. Właśnie zakończył się remont drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec w miejscowości Turznice na odcinku o długości 1050 m

Samorząd dba o bezpieczeństwo pieszych

Drogowcy zakończyli (5 sierpnia br.) budowę chodnika w miejscowości Szynwałd w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo i nr 1373C Szynwałd – Jankowice. Długość nowego traktu pieszego wynosi 361 metrów, a łączna powierzchnia 606 m2. Kostkę brukową układały służby drogowe Powiatowego Zarządu Dróg oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych przez Urząd Miasta i Gminy Łasin

Budowa tymczasowej przeprawy

Trwają prace nad budową tymczasowej przeprawy w miejscowości Świecie nad Osą na rzece Lutryna w związku z planowaną przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Want Karol Narloch, Bartłomiej Dompke s.c. i Want sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Kolejna inwestycja zakończona

Dzisiaj, tj. 5 sierpnia br. oficjalnie oddano do użytku przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III i IV etap o łącznej długości 6915,61 m. Wykonawcą inwestycji była firma Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Droga nr 1375C Jankowice – Święte z nową nawierzchnią

Wczoraj, tj. 4 sierpnia br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte III i IV etap na odcinku o łącznej długości 1471 m.

Przetarg rozstrzygnięty

2 sierpnia br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”.

Ostatni etap prac

Nadal trwają prace przy budowie chodnika w Szynwałdzie w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo i nr 1373C Szynwałd – Jankowice.

Wkrótce droga zyska nowy blask

W piątek (22 lipca br.) wykonawca robót firma Skanska S.A. na drodze powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek przystąpiła do układania ostatniej tzw. ścieralnej warstwy nawierzchni.

W Turznicach roboty drogowe

Dzisiaj (22 lipca br.) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. z Wąbrzeźna rozpoczęło prace przygotowawcze na drodze powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec niezbędne do rozpoczęcia potrójnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi.

Po przetargu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Makówiec wyremontuje nawierzchnię drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec za kwotę ..

Ruszyła budowa chodnika

W trosce o poprawę bezpieczeństwa przechodniów i zminimalizowanie ryzyka wypadków rozpoczęto budowę nowego chodnika w miejscowości Szynwałd w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo i nr 1373C Szynwałd - Jankowice.

Most na rzece Gardęga po remoncie

223.326,64 zł to całkowity koszt poniesiony na remont mostu w miejscowości Sobótka w ciągu drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno.

Prace drogowe trwają

Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. z Wąbrzeźna obecnie zajmuje się profilowaniem i utwardzaniem poboczy kruszywem łamanym oraz przebudową zjazdów.

Droga przejezdna

Po zakończonej przebudowie przepustu na rzece Młynówce droga powiatowa Nr 1621C Chełmno – Mniszek jest już przejezdna.

W Świętem utrudnienia na drodze

Na drodze powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte trwają prace drogowe. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. z Wąbrzeźna przebuduje łącznie 1471 m drogi w ramach dwóch zadań: etap III i IV. Dzisiaj (8 lipca br.) drogowcy wykonują nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego

Most remontowany

Trwa remont mostu na rzece Gardęga w miejscowości Sobótka w ciągu drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek. Firma Trade Company DELTA sp. z o.o. z Grudziądza zabezpiecza konstrukcję przed dalszą degradacją w celu przywrócenia cech użytkowych mostu

Prace trwają

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj (6 lipca br.) został wyłączony z ruchu kolejny odcinek drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek ze względu na przebudowę przepustu na rzece Młynówce.

Remont zakończony

Zakończył się remont drogi powiatowej Nr 1384C Słup – Pokrzywno na odcinku o długości 980 m w miejscowości Nicwałd.

Nowa nawierzchnia

Wczoraj (27 czerwca br.) dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni” na odcinku o długości 615 m.

Prace drogowe

Wczoraj (27 czerwca br.) wykonawca robót firma Skanska S.A. rozpoczęła układanie warstwy wyrównującej na drodze powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek od granicy powiatu chełmińskiego w stronę Mniszka.

Bezpieczniej w Piaskach

W środę (22 czerwca br.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg zakończyli budowę kolejnego etapu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz - Turznice - Dębieniec w miejscowości Piaski. Zbudowano odcinek o długości 183 m i szerokości 1,5 m

Umowy podpisane

Dzisiaj (23 czerwca br.) w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu zostały podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o. z Wąbrzeźna na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte III i IV etap”.

Wyremontujemy most

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Want Karol Narloch, Bartłomiej Dompke s.c. i Want sp. z o.o. z Tczewa przebudują most na rzece Lutrynie w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo za cenę 1.717.669,28 zł. Prace zostaną wykonane w terminie 127 dni od dnia podpisania umowy. Do przetargu przystąpiło 10 wykonawców.

Wykonawca robót wyłoniony

Dnia 10 czerwca br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte III i IV etap”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek – I etap”

W dniu 29 lutego Powiat Grudziądzki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek – I etap”. W ramach zadania przebudowano w/w drogę na odcinku 1,93 km

Ruszyły roboty drogowe

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek rozpoczęły się roboty polegające na wycince drzew. Firma Usługowo – Handlowa Leszek Szyszkowski z Dębieńca do dnia 15 marca br. wytnie w sumie 250 sztuk drzew w miejscowościach Szynych, Rozgarty i Sosnówce

Powiat Grudziądzki przebuduje kolejny odcinek drogi

27 stycznia br. Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko - Pomorski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Wstępna lista rankingowa zatwierdzona

Wczoraj (30 listopada br.) Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorska podpisała Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Prace utrzymaniowe na naszych drogach

Samorząd Powiatu Grudziądzkiego dbając o bezpieczeństwo mieszkańców na drogach wygospodarował z oszczędności około 109 tys. zł i przeznaczył na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Bieżące remonty dróg powiatowych

Dzisiaj (4 listopada br.) „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Świeciu” wykonało nakładkę asfaltową na drodze powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś, na odcinku o długości 420 metrów

Bieżące utrzymanie drzew przydrożnych

Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski z Zawdy w ramach wykonania prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego wykonuje zabiegi pielęgnacyjne drzew przydrożnych

Remont mostu w Mędrzycach

W terminie do 30 października br. zostanie zakończony remont mostu na rzece Osie w miejscowości Mędrzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1406C Mędrzyce – Świecie nad Osą II etap

Kolejne inwestycje i remonty drogowe zakończone ...

Na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Grudziądzu a firmą GB RADZYŃ 401 Sp. z o.o. budującą farmę wiatrową wyremontowano łącznie 6,2 km dróg powiatowych

Zakończony II etap drogi ...

Wczoraj (9 października br.) została uroczyście oddana do użytku droga powiatowa nr 1375C Jankowice – Święte – II etap na odcinku o długości 1586 metrów w km 0+600 do 2 + 186

Kolejne inwestycje drogowe w trakcie...

Po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców ruszyły dalsze prace na drogach Powiatu Grudziądzkiego

I etap zakończony

Wczoraj (7 września br.) została uroczyście oddana do użytku droga powiatowa nr 1621C Chełmno – Mniszek – I etap na odcinku o długości 1929 metrów

Przebudowano kolejną drogę...

Wczoraj (31 sierpnia br.) dokonano odbioru zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1391C Rogóźno – Szembruk na odcinku
o długości 990 m”.

Kolejna inwestycja zakończona

12 lipca br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr 1350C Wielki Wełcz – Białochowo na odcinku o długości 1140 m.

Nowy asfalt w Pieńkach i Małym Rudniku

Z początkiem lipca rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa pierwszego etapu drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno-Mniszek. Modernizacja 2-km odcinka drogi przebiegającej przez Pieńki Królewskie i Mały Rudnik w gminie Grudziądz stanowi jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji infrastrukturalnych grudziądzkiego samorządu powiatowego.

Ostatni etap zakończony

Wczoraj (6 lipca) zakończono i oficjalnie oddano do użytku ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1380 C Grudziądz-Nicwałd. Jest to czwarty i zarazem ostatni etap przebudowy drogi rozpoczętej w 2011 roku

Wniosek powiatu pozytywnie oceniony

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych. Wniosek powiatu grudziądzkiego dotyczący „modernizacji” pierwszego etapu drogi Chełmno-Mniszek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazł się na drugim miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

Blisko 5 km nowej nawierzchni

Zakończono prace i oficjalnie oddano do użytku odcinki dróg przy drogach powiatowych: Grudziądz-Nicwałd, Jankowice – Święte, Szembruczek-Nowe Mosty oraz Zielnowo-Gziki. Całkowity koszt inwestycji to około 3 miliony złotych

Nowe nakładki na drogach powiatu

Zakończyły się prace związane z położeniem nowych nakładek asfaltowych w każdej z sześciu gmin powiatu grudziądzkiego. Łączna długość nowo wykonanych nawierzchni wynosi ponad 2 km

Nowa „schetynówka” w Białym Borze

W piątek (1 sierpnia br.) zakończono prace i oficjalnie oddano do użytku kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1395 C Biały Bór-Wałdowo-Ruda w miejscowości Biały Bór. Nowa nawierzchnia została wykonana przez wąbrzeską firmę „Drobud”. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1,5 mln złotych

2 mln złotych na odnowę nawierzchni i nowe chodniki

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zatwierdził plany remontów dróg oraz budowy chodników, które mają być wykonane do końca tego roku na drogach powiatu grudziądzkiego. Na tegoroczną modernizację i rozbudowę powiatowej infrastruktury drogowej samorząd powiatowy przeznaczył ponad 2 mln złotych

Kolejny remont zakończony

Wczoraj (23.10.br.) oficjalnie oddano do użytku wyremontowany, 831 – metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Lisnowo i 1410C Świecie nad Osą - Kitnówko. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia

komentarze (0) (Kolejny remont zakończony)

Remont zakończony

Wczoraj, tj. 7 października br., oficjalnie otwarto kolejny kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1365 C pomiędzy Gardeją a Łasinem (na ul. Dworcowej w Łasinie). Nowa nawierzchnia została wykonana przez firmę Skanska S.A. Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 493 tys. złotych

komentarze (0) (Remont zakończony)

Powiat mądrze inwestuje

Kilometry przebudowanych dróg i chodników, ale także budowa mostu w Szynychu, termomodernizacja i remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku starostwa powiatowego – zdecydowana większość tegorocznych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie aktywne pozyskiwanie i racjonalne gospodarowanie przez samorząd powiatu środkami finansowymi

komentarze (0) (Powiat mądrze inwestuje)

Nowa nawierzchnia w miejscowości Zakurzewo

Wczoraj, w miejscowości Zakurzewo oficjalnie oddano do użytku 1600 metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre

Duże drogowe inwestycje zgodnie z planem

Kompleksowa modernizacja trzech powiatowych dróg: nr 1411 C Bursztynowo-Blizno, nr 1380 C Grudziądz-Nicwałd oraz nr 1351 C Zakurzewo-Mokre – samorząd powiatu grudziądzkiego skutecznie realizuje tegoroczne plany inwestycyjne

komentarze (0) (Duże drogowe inwestycje zgodnie z planem)

W Starostwie będzie cieplej i bezpieczniej

Zakończono prace termomodernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Gmach zyskał m.in. nowe drzwi wejściowe i okna na poddaszu

komentarze (0) (W Starostwie będzie cieplej i bezpieczniej)

Oprócz budowy – także remonty powiatowych dróg

W tym roku samorząd powiatu grudziądzkiego, oprócz zaplanowanych w budżecie inwestycji, przeprowadził również na drogach powiatowych remonty metodą nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania. Łącznie w tych dwóch technologiach w 2012 roku wyremontowano niemal 15 kilometrów dróg

komentarze (0) (Oprócz budowy – także remonty powiatowych dróg)

Kolejny odcinek powiatowej drogi gotowy

Dobiegła końca ostatnia tegoroczna inwestycja powiatu grudziądzkiego polegająca na przebudowie 999-metrowego fragmentu drogi nr 1361C Rogóźno-Szembruk. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia nad Wisłą Sp. z o. o.

komentarze (0) (Kolejny odcinek powiatowej drogi gotowy)

Kolejna „schetynówka”

Wniosek powiatu grudziądzkiego o dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Zakurzewo - Mokre w ramach przyszłorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (popularnych „schetynówek”) został pozytywnie oceniony i znalazł się na 5 miejscu wstępnej listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem samorządu powiatu w realizacji projektu jest Gmina Grudziądz

komentarze (0) (Kolejna „schetynówka” )

Przebudowa drogi w Świętem zakończona

Po niemal dwóch miesiącach intensywnych prac wczoraj (9.10.) oficjalnie oddano do użytku 400 – metrowy odcinek drogi Plesewo – Święte w miejscowości Święte. Inwestycję w terminie wykonała wąbrzeska firma „Drobud”

komentarze (0) (Przebudowa drogi w Świętem zakończona )

Termomodernizacja w Starostwie

3 października br. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Grudziądzkim, a Zakładem Dekarsko – Blacharskim z Chełmna reprezentowanym przez Piotra Dańczaka na wykonanie „Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1”

komentarze (0) (Termomodernizacja w Starostwie)

Kolejna inwestycja zakończona

W miniony piątek (14.09) oddano do użytku ponad półkilometrowy odcinek drogi nr 1404 C Słup-Linowo w miejscowości Słup. W zaplanowanym terminie prace wykonała wąbrzeska firma „Drobud”

komentarze (0) (Kolejna inwestycja zakończona )

17 km odnowionych nawierzchni

Roczny budżet powiatu grudziądzkiego wynosi około 20 mln złotych, co stanowi 4% dochodów miasta Grudziądza i zaledwie 2/3 budżetu gminy Grudziądz. Jednak tak skromny potencjał, jakim dysponuje samorząd powiatu grudziądzkiego nie przeszkadza w realizacji wielu ważnych i potrzebnych inwestycji służących poprawie infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców

komentarze (0) (17 km odnowionych nawierzchni)

Pracowicie na drogach i chodnikach

Letnia aura kojarzy się przede wszystkim z wakacyjnymi wyjazdami i wypoczynkiem nad wodą, ale dla służb drogowych to czas intensywnych prac budowlanych. Drogowcy zakończyli już przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Zielnowo-Gziki, a dokładnie za miesiąc dobiegnie końca kompleksowa modernizacja drogi w miejscowości Słup. Równolegle trwa również budowa chodników.

komentarze (1) (Pracowicie na drogach i chodnikach)

  • -
  • -

W trosce o nawierzchnię

Szeroki zakres prac drogowych proponuje Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w roku 2012

komentarze (0) (W trosce o nawierzchnię)

Oddajemy do użytku kolejną zmodernizowaną drogę!

Po miesiącu prac wczoraj oficjalnie oddano do użytku 970-metrowy odcinek drogi Zielnowo-Gziki. Inwestycja wykonana przez wąbrzeską firmę „Drobud” kosztowała samorząd powiatu prawie 950 tysięcy złotych.

komentarze (0) (Oddajemy do użytku kolejną zmodernizowaną drogę!)

Remont dachu za nami

Dzisiejszy odbiór techniczny całości prac ostatecznie zakończył remont zadaszenia budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. W zaplanowanym terminie pracę wykonał Zakład Dekarsko-Blacharski Piotr Dańczak z Chełmna

komentarze (0) (Remont dachu za nami)

Partnerstwo się opłaca

W minioną niedzielę (25.09) oddano do użytku prawie 2-kilometrowy odcinek drogi gminnej Gać-Węgrowo. Przebudowę drogi, kwotą ponad 147 tysięcy złotych, wsparł również samorząd powiatu grudziądzkiego

komentarze (0) (Partnerstwo się opłaca)

Następne dwie drogi przejdą remont

Dwa 800- metrowe odcinki powiatowej drogi Grudziądz – Dębieniec będą w najbliższym czasie remontowane. Koszt planowanych w miejscowościach Dębieniec oraz Turznice prac wyniesie ponad 146 tysięcy złotych

komentarze (0) (Następne dwie drogi przejdą remont)

Park odzyskuje swój dawny blask

Na przełomie sierpnia i września br. ruszą prace w ramach VIII etapu inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie”. Koszt przedsięwzięcia to blisko 80 tys. zł

komentarze (0) (Park odzyskuje swój dawny blask)

Remonty kolejnych dróg

Pewne jest już, że będzie remont uszkodzonych w ubiegłym roku przez powódź dróg powiatowych nr 1350C Wielki Wełcz – Białochowo oraz nr 1393 C Grudziądz – Szynych. Naprawy traktów będą możliwe dzięki środkom, otrzymanym w tym roku z Urzędu Wojewódzkiego.

komentarze (0) (Remonty kolejnych dróg)

Nowy most w Brankówce

W sierpniu grudziądzka firma TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. rozpocznie przebudowę mostu na rowie melioracyjnym w miejscowości Brankówka w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek. Prace powinny zakończyć się 27 września

komentarze (0) (Nowy most w Brankówce)

Pracowita wiosna na powiatowych drogach

Poprawa zniszczonych odcinków dróg po zimie, wymiana starych nawierzchni jezdni i budowa nowych traktów dla pieszych – okres wiosenny to czas intensywnej pracy drogowców na drogach powiatu grudziądzkiego

komentarze (0) (Pracowita wiosna na powiatowych drogach)

Podpisaliśmy umowę na przebudowę dróg powiatowych

Już wiosną tego roku rozpocznie się przebudowa nawierzchni dróg powiatowych 1380 C Grudziądz-Nicwałd oraz 1384 C Pokrzywno-Słup. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Starosta Grudziądzki, Marek Szczepanowski, Wicestarosta Edmund Korgol i Skarbnik Powiatu, Grażyna Kalita

komentarze (0) (Podpisaliśmy umowę na przebudowę dróg powiatowych)

Zaawansowane prace na A1

Prace przy budowie kujawsko-pomorskiego odcinka autostrady A1, pomiędzy Nowymi Marzami a Czerniewicami, są już na półmetku. Z tej okazji w piątek, 3 września br., w Nowych Marzach odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące przebieg inwestycji

komentarze (0) (Zaawansowane prace na A1)

Budujemy nowe chodniki

Grudziądzki samorząd powiatowy sukcesywnie stara się poprawiać infrastrukturę komunikacyjną. Inwestycje drogowe idą w parze z budową kolejnych metrów chodników

komentarze (0) (Budujemy nowe chodniki )

Nowe pracownie z unijnych pieniędzy

Na początek października zaplanowano zakończenie inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. To kolejne przedsięwzięcie, które samorząd powiatowy realizuje dzięki pozyskanym grantom unijnym

komentarze (0) (Nowe pracownie z unijnych pieniędzy)