Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono

Związek Powiatów Polskich i Fundacja Konkursu Pro Publico Bono im. Marka Dzielskiego zapraszają wszystkie organizacje i grupy obywatelskie działające na rzecz dobra wspólnego w swoich społecznościach do udziału w III edycji konkursu Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”. Zgłoszenia  należy składać do 15 kwietnia 2014 r.

Do udziału w konkursie może przystąpić każdy podmiot społeczeństwa obywatelskiego, bez względu na status formalnoprawny danej organizacji. Mogą to być zarówno stowarzyszenia, fundacje obywatelskie, instytucje Kościoła i wspólnot religijnych, jak i inne nie posiadające osobowości prawnej inicjatywy oraz zrzeszenia obywatelskie.

Zgodnie z regulaminem konkursu ocena działalności zgłoszonych podmiotów przeprowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:

- ocena charakteru dzieła społecznego i zakresu współpracy organizacji realizującej dane dzieło z innymi podmiotami lokalnymi – organizacjami społecznymi, władzami i innymi instytucjami samorządowymi, z instytucjami ogólnopaństwowymi, z organizacjami międzynarodowymi;

- ocena działań danej organizacji przez jej beneficjentów (czy szerzej – ocena bezpośredniego otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja);

- ocena skuteczności realizacji podejmowanych działań.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić ankietę i przesłać ją na adres: konkurs@zpp.pl Niezbędne będą także materiały dokumentujące zgłoszoną działalność, które należy przesłać drogą pocztową na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, skrzynka pocztowa 119 (z dopiskiem: Konkurs Pro Publico Bono).

Dokumenty zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej należy składać do 15 kwietnia 2014 r. (w przypadku dokumentów wysyłanych drogą pocztową o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin oraz ankietę konkursową zamieszczamy poniżej.

Więcej informacji o konkursie na stronie Związku Powiatów Polskich www.zpp.pl

  • autor: Justyna Osiewicz

« wstecz