Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Oddaj głos na sołtysa!

W sierpniu rusza kolejna edycja plebiscytu, podczas którego będzie można zagłosować na najbardziej aktywnych sołtysów naszego regionu. Kandydatów do konkursu „Nasz sołtys 2012” należy zgłaszać do 3 września br., konkurs  organizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i Media Regionalne sp. z o.o.

Pierwsza cześć konkursu to plebiscyt smsowy, prowadzony przez Media Regionalne sp. z o.o. (wydawcę Gazety Pomorskiej). 3 sierpnia br. o godz. 9.00 rozpoczyna się głosowanie, w którym za pośrednictwem smsów będzie można zgłosić swojego kandydata. Plebiscyt potrwa do 3 września do godziny 23.59. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone numery porządkowe, a lista numerów zostanie opublikowana na stronie www.pomorska.pl.
Druga część konkursu będzie polegała na ocenie zgłoszeń i wyborze laureatów przez kapitułę powołaną przez organizatora.

O wynikach kandydaci zostaną poinformowani na piśmie, a także na łamach „Gazety Pomorskiej” i na stronach internetowych: www.powiat.bydgoski.pl, www.kujawsko-pomorskie.pl Kandydatury mogą być zgłaszane przez: mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe (w tym Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne grupy działania) oraz organy władzy samorządowej. Kandydatem nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją (np. zdjęcia, prezentacje multimedialne, poświadczone kopie dokumentów, wycinki prasowe) należy przesyłać w terminie od 15.06 do 30 lipca br. pod adresem: Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (z dopiskiem „zgłoszenie na konkurs „Nasz sołtys 2012”).

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. (52) 58-35-442 i 501 -313 -571.

komentarze (0) (Oddaj głos na sołtysa!)

  • autor: Justyna Osiewicz

« wstecz