Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ogłoszenie

Działając na podstawie uchwały Nr 74/58/2018 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 27.08.2018 r. do dnia 17.09.2018 r. zostaną przeprowadzone  w formie pisemnej konsultacje w/w programu.

Szczegółowe informacje o konsultacjach Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 udostępnione zostaną w dniu 27 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej  www.powiatgrudziadzki.pl (w zakładce „aktualności” oraz „organizacje pozarządowe” - konsultacje projektu programu współpracy) i www.bip.powiatgrudziadzki.pl, na tablicy ogłoszeń, rozesłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

 

Starosta

/-/  Edmund Korgol

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2018-08-23

« wstecz