Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Działając na podstawie uchwały Nr 34/46/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017” uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 18.08.2016 r. do dnia 15.09.2016 r. zostaną przeprowadzone  w formie pisemnej konsultacje w/w programu.

            Szczegółowe informacje o konsultacjach Rocznego programu współpracy
Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi          w art. 3  ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 udostępnione zostaną w dniu 18 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej  www.powiatgrudziadzki.pl (w zakładce „aktualności” oraz „organizacje pozarządowe” - konsultacje projektu programu współpracy) i www.bip.powiatgrudziadzki.pl, na tablicy ogłoszeń, rozesłane pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

 

Poniżej zamieszczona w/w uchwała.

 

 

      Starosta

/-/  Edmund Korgol

  • autor: Dorota Kaczerowska, data: 2016-08-11

« wstecz