Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Powiat będzie współpracował

Rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi  oraz wspólne określenie kierunków i form tej współpracy -  to najważniejsze założenia „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012”, który na dzisiejszej sesji przyjęli radni.

Zgodnie z zapisami programu jego realizacja będzie się odbywała poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w formie: 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oferenci będą realizować w pierwszej kolejności te zadania, które program określił jako priorytetowe a zlecenie zadania będzie się odbywać po przeprowadzeniu otwartego konkursu chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Konkursy ogłaszane są przez zarząd powiatu i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

komentarze (0) (Powiat będzie współpracował)

  • autor: Justyna Osiewicz

« wstecz