Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - informacja

W dniu 25 kwietnia 2007 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Podczas obrad radni podjęli wiele ważnych uchwał w tym:

 • uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do przyjęcia oświadczenia lustracyjnego od Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

 • uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2006 rok

 • uchwałę w sprawie objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Grudziądzki Park Przemysłowy

 • uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2007 rok

 • uchwałę w sprawie „Programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok”

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie

 • uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej

 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

 • uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia czteroletniego Technikum dla młodzieży

 • uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kazimierza Kowalkowskiego.

Przyjęte przez Radę Powiatu Grudziądzkiego uchwały dostępne są na stronie http://www.bip.powiatgrudziadzki.pl/

Radni wysłuchali również:

 • informacji o stanie bezrobocia na terenie powiatu oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy, którą przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Tomasz Pacuszka,
 • informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu, którą przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Banasiak
 • informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu, którą przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Mariusz Figalski.

 

 

komentarze (0) (V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - informacja)

drukuj (V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego - informacja)

 • autor: KS, data: 2007-04-26
 • Radni podczas obrad
 • Głosowanie nad jedną z uchwał
 • Radni i zaproszeni goście
 • Informację o stanie bezrobocia na terenie powiatu oraz...
 • Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie...
 • Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno –...

« wstecz