Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

[obiekt mapy] Lokalizacja
 • -
 • -

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

tel. 56 45 14 400

 fax 56 45 14 401

email: bip@powiatgrudziadzki.pl

REGON: 871122310

NIP Powiat Grudziądzki: 8762410290

NIP Starostwo Powiatowe: 8762006399

Nr rachunków bankowych - Bank Spółdzielczy w Łasinie

46 9500 0008 0007 1198 2000 0004

Opłaty za: wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, rejestr cen i wartości nieruchomości, mapę zasadniczą, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB, bazy danych EGiB, bazy danych BDOT, bazy danych GESUT, uzgodnienia usytuowania przyłączy, opisu i map, udzielenia informacji dotyczących geodezji.

94 9500 0008 0007 1198 2000 0013

Opłaty za: prawo jazdy, rejestrację pojazdów, karty wędkarskie, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drogach powiatu, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, udzielanie informacji, najem.

61 9500 0008 0007 1198 2000 0510

Opłaty za: z tyt. dochodów skarbu państwa (m. in. użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsz Skarbu Państwa, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa).

 

Wszystkie opłaty skarbowe należy wpłacać na

konto bankowe Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

80 1020 5040 0000  6802 0085 9595

____________________________________________________________

 

Adam Olejnik

Starosta Grudziądzki

 

Jan Kowarowski

Wicestarosta Grudziądzki

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

drukuj (WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY)

Dorota Kaczerowska

Sekretarz - pokój nr 219

tel. 56 45 14 403

email: dorota.kaczerowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Agnieszka Wydrzyńska

Sekretariat - pokój nr 221

tel. 56 45 14 400

email: agnieszka.wydrzynska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Dawid Banasiak - Informatyk

pokój nr 223

tel. 602 241 880

email: dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Hanna Lotarska - Podinspektor

pokój nr 214

tel. 56 45 14 443

email: hanna.lotarska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Staszewska - Inspektor

pokój nr 218

tel. 56 45 14 408

email: malgorzata.staszewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Kancelaria Prawnicza Novum S.C.

Jarosław Borzeszkowski

Jan Kandyba

pokój nr 217

tel. 56 45 14 406

BIURO RADY I ZARZĄDU

Anna Łagoda - Kierownik

pokój nr 216

tel. 56 45 14 407

email: anna.lagoda@powiatgrudziadzki.pl

 

Łukasz Szulc - Pomoc Administracyjna

pokój nr 216

tel. 56 45 14 407

email: lukasz.szulc@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

drukuj (WYDZIAŁ FINANSOWY)

 • Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

pokój nr 226

tel. 56 45 14 445

email: grazyna.kalita@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Monika Kwiring - Inspektor

pokój nr 215

tel. 56 45 14 441

email: monika.kwiring@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aleksandra Diksa - Inspektor

pokój nr 225

tel. 56 45 14 416

email: aleksandra.diksa@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Katarzyna Zubertowska - Inspektor ds. finansowo-księgowych

pokój nr 225

tel. 56 45 14 416

email: katarzyna.zubertowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Beata Gajtkowska - Podinspektor

pokój nr 224

tel. 56 45 14 444

email: beata.gajtkowska@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ ROZWOJU, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Pokój 102 - przejście do pomieszczeń 103-107

drukuj (WYDZIAŁ ROZWOJU, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO)

 • -

Jarosław Poznański - Kierownik Wydziału

pokój nr 106

tel. 56 45 14 431

email: jaroslaw.poznanski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Danuta Kuczera - Pełnomocnik Starosty ds. oświaty

pokój nr 107

tel. 56 45 14 404

email: danuta.kuczera@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Marek Kannenberg - Podinspektor

 pokój nr 103

tel. 56 45 14 409

tel. kom. 604 780 270

email: marek.kannenberg@powiatgrudziadzki.pl

zarzadzanie.kryzysowe@powiatgrudziadzki.pl

Stanowisko ds. obronnych

Grzegorz Hajncel

pokój nr 103

tel. 56 45 14 409

email: grzegorz.hajncel@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Sylwia Gajewska

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

drukuj (WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI)

 • Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału Geodezji i...

Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału

pokój nr 211

tel. 56 45 14 422

email: edward.wiatrowski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Jadwiga Stręciwilk - Inspektor

pokój nr 212

tel. 56 45 14 423

email: jadwiga.streciwilk@powiatgrudziadzki.pl

gospodarka nieruchomościami

_____________________________________________________

Adam Feldmann - Inspektor

pokój nr 212

tel. 56 45 14 426

email: adam.feldmann@powiatgrudziadzki.pl

gospodarka nieruchomościami

_____________________________________________________

Justyna Depner - Bratoszewska - Inspektor

pokój nr 210

tel. 56 45 14 424

email: justyna.depner@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów

_____________________________________________________

Natalia Mechelewska - Piotrowiak - Inspektor

pokój nr 210

tel. 56 45 14 424

email: natalia.mechelewska@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów

_____________________________________________________

Marta Styczyńska - Podinspektor

pokój nr 210

tel. 56 45 14 424

email: marta.styczynska@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów

_____________________________________________________

Zdzisław Tyczyński - Inspektor

pokój nr 209

tel. 56 45 14 425

email: zdzislaw.tyczynski@powiatgrudziadzki.pl

ochrona gruntów rolnych, klasyfikacja gleboznawcza

_____________________________________________________

Ewa Kamińska - Inspektor

pokój nr 209

tel. 56 45 14 425

email: ewa.kaminska@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów

_____________________________________________________

Zbigniew Preuss - Inspektor

pokój nr 013 (piwnica)

tel. 56 45 14 437

email: zbigniew.preuss@powiatgrudziadzki.pl

ewidencja gruntów, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

_____________________________________________________

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mirosław Jabłoński - Inspektor

pokój nr 07 (piwnica)

tel. 56 45 14 439

email: miroslaw.jablonski@powiatgrudziadzki.pl

Piotr Winiarski - Pomoc administracyjna

pokój nr 07 (piwnica)

tel. 56 45 14 439

email: piotr.winiarski@powiatgrudziadzki.pl

Rafał Ufnal - Inspektor

pokój nr 06 (piwnica)

tel. 56 45 14 415

email: rafal.ufnal@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA

drukuj (WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA)

 • Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału Środowiska i...

Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału

pokój nr 206

tel. 56 45 14 428

email: kazimierz.sobotka@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anita Górska - Inspektor

pokój nr 207

tel. 56 45 14 429

email: anita.gorska@powiatgrudziadzki.pl

rybactwo śródlądowe, ochrona przyrody, łowiectwo

_____________________________________________________

Anna Wszołek - Inspektor

pokój nr 207

tel. 56 45 14 429

email: anna.wszolek@powiatgrudziadzki.pl

ochrona środowiska, odpady

_____________________________________________________

Oliwia Baranowska

pokój nr 205

tel. 56 45 14 430

email: oliwia.baranowska@powiatgrudziadzki.pl

rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie

_____________________________________________________

Michał Kosowicz - Inspektor

pokój nr 205

tel. 56 45 14 414

email: michal.kosowicz@powiatgrudziadzki.pl

edukacja ekologiczna, leśnictwo

_____________________________________________________

Ryszard Biskupiak - Inspektor

pokój nr 213

tel. 56 45 14 417

email: ryszard.biskupiak@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

_____________________________________________________

Sabina Łazarska - Inspektor

pokój nr 204

tel. 56 45 14 420

email: sabina.lazarska@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

_____________________________________________________

 Marta Orzechowska - Referent

pokój nr 204

tel. 56 45 14 420

email: marta.orzechowska@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

_____________________________________________________

Bartosz Zabrocki - Podinspektor

pokój nr 202

tel. 56 45 14 418

email: bartosz.zabrocki@powiatgrudziadzki.pl

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

_____________________________________________________

Roma Szada-Kleszczyńska - Pomoc administracyjna

pokój nr 202

tel. 56 45 14 418

email: roma.szada@powiatgrudziadzki.pl

dzienniki budowy

 

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

drukuj (WYDZIAŁ KOMUNIKACJI)

 • Marek Ziemer - Kierownik Wydziału Komunikacji

Marek Ziemer - Kierownik Wydziału

pokój nr 223

tel. 56 45 14 432

email: marek.ziemer@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Wiesław Mądzielewski - Inspektor

pokój nr 11

tel. 56 45 14 411

email:

prawo jazdy

_____________________________________________________

Zbigniew Olech - Podinspektor

pokój nr 12

tel. 56 45 14 442

email:

odbiór dowodu rejestracyjnego, adnotacje GAZ, HAK, zgłoszenie sprzedaży

_____________________________________________________

Krzysztof Golenia - Podinspektor

pokój nr 12

tel. 56 45 14 442

email:

odbiór dowodu rejestracyjnego, adnotacje GAZ, HAK, zgłoszenie sprzedaży

_____________________________________________________

Katarzyna Kmiecik - Podinspektor

pokój nr 11

tel. 56 45 14 411

email: 

transport, organizacja ruchu

_____________________________________________________

Aneta Adamska - Inspektor

pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email:

rejestracja, przerejestrowanie, wymiana dowodu, wyrejestrowanie - kasacja

_____________________________________________________

Małgorzata Konieczna - Buczkowska - Inspektor

Pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email:

rejestracja, przerejestrowanie, wymiana dowodu, wyrejestrowanie - kasacja

_____________________________________________________

Katarzyna Świątek - Referent

Pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email:

rejestracja, przerejestrowanie, wymiana dowodu, wyrejestrowanie - kasacja

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSPEKCJE, SŁUŻBY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

drukuj (POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE)

 • BOŻENA GRABDA - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy...
  BOŻENA GRABDA - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

pok. 117, 118, 119 i 120

tel./fax 56 46 229 39

tel. 56 45 14 434

e-mail: pcprgrudziadz@op.pl , pcprgrudziadz@interia.pl

www.pcprgrudziadz.pl

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

drukuj (POWIATOWY ZARZĄD DRÓG)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE

drukuj (ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE)

 • Michał Rymacki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych...
  Michał Rymacki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie

ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

drukuj (POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO)

 • Wiesław Jeschke - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  Wiesław Jeschke - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
pok. 115

tel./fax 56 642-67-81
tel. 56 45-14-433

pinbgrudziadz.rbip.mojregion.info

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Adam Feldmann

pokój nr 212

tel. 56 45 14 426

email: adam.feldmann@powiatgrudziadzki.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 14.00 

w pokoju 212