Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

  • -

Ponad 800 tys. zł na modernizację powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W piątek (28 marca 2014 r.) Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski i Wicestarosta Edmund Korgol oraz Ludmiła Pietrzak reprezentująca konsorcjum - InterTIM Spółka z o.o. z siedzibą w Suwałkach oraz InterTIM Pietrzak Ludmiła z siedzibą w Warszawie podpisali umowę na realizację projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych pozyskanych przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu powiatu grudziądzkiego

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup-Świecie nad Osą

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup-Świecie nad Osą - zakończenie inwestycji

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m

W III kwartale 2011 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”

komentarze (0) (Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m)

Oddano do użytku pierwszy odcinek drogi
Wczoraj oficjalnie oddany został do użytku ponad 2-kilometrowy odcinek drogi nr 1405 C Słup-Świecie nad Osą, zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

komentarze (0) (Oddano do użytku pierwszy odcinek drogi)

Widoczne efekty prac drogowych
Obecnie trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1405 C Słup-Świecie nad Osą. Modernizacja ponad 5 km drogi przebiegającej przez gminę Gruta i Świecie n/d Osą stanowi jedną z kluczowych infrastrukturalnych inwestycji grudziądzkiego samorządu powiatowego, przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

komentarze (0) (Widoczne efekty prac drogowych)

Umowa podpisana, wkrótce ruszy przebudowa!
17 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu władze powiatu grudziądzkiego podpisały umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 C Słup-Świecie nad Osą”. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze we wrześniu

komentarze (0) (Umowa podpisana, wkrótce ruszy przebudowa!)

Dobrze wykorzystana szansa
Powiat grudziądzki pozyskał unijne dofinansowanie na przebudowę ponad 5-km odcinka drogi nr 1405 C Słup-Świecie nad Osą

komentarze (0) (Dobrze wykorzystana szansa)