Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

WNIOSEK O ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

DOTYCZY WSZYSTKICH WNIOSKÓW - RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

1. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

 • autor: Marek Ziemer, data: 2018-02-01

2. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

 • autor: Marek Ziemer, data: 2018-02-01

3. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 • autor: Marek Ziemer

4. REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • autor: Marek Ziemer

5. REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

 • autor: Marek Ziemer

6. REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

 • autor: Marek Ziemer

7. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY)

 • autor: Marek Ziemer, data: 2018-02-01

9. UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA

 • autor: Marek Ziemer

10. UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY

 • autor: Marek Ziemer

11. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA WPIS KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO

 • autor: Marek Ziemer

12. ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU

 • autor: Marek Ziemer

13. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA

 • autor: Marek Ziemer

14. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU KRADZIEŻY

 • autor: Marek Ziemer

15. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZNISZCZENIA

 • autor: Marek Ziemer

16. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KRADZIEŻ

 • autor: Marek Ziemer

17. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU PRZEKAZANIA DO STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW

 • autor: Marek Ziemer

18. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ

 • autor: Marek Ziemer

20. NADANIE W POJEŹDZIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH I WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

 • autor: Marek Ziemer

21. UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM GAZ, VAT, HAK, TAXI, L

 • autor: Marek Ziemer

22. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

 • autor: Marek Ziemer

23. ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU

 • autor: Marek Ziemer

25. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB KARCIE POJAZDU

 • autor: Marek Ziemer