Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Udostępnianie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym

W celu umożliwienia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,  zapewnia się stosownie do postanowień art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), dostęp do świadczenia usług tłumacza:

1) PJM – polskiego języka migowego;

2) SJM – systemu języka migowego;

3) SKOGN – sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych

zgodnie z poniższymi zasadami.

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną chęci skorzystania z usługi powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7: 30 – 15:30 , nr telefonu/nr faksu: 56/462 29 39 lub e-mail: pcprgrudziadz@op.pl

Dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który osoba uprawniona może przekazać osobiście, przesłać faksem lub pocztą elektroniczną. Wzór nie ma charakteru obligatoryjnego  lecz tylko pomocniczy(wzór do pobrania ).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

drukuj (Udostępnianie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu usługi pozwalającej na komunikowanie się osobom uprawnionym)