Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Bez kar za opóźnienia w rejestracji aut z zagranicy

Starosta Grudziądzki nie będzie wymierzał kar z tytułu niedokonania w 30-dnionym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej lub niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia bądź zbycia pojazdu.

Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku ze szczególną sytuacją wystąpienia potencjalnego zagrożenia epidemią koronawirusa.

Zastosowane przez Starostę Grudziądzkiego rozwiązanie w stosunku do klientów Wydziału Komunikacji rekomenduje Związek Powiatów Polskich w oparciu o przygotowaną opinię prawną. Zgodnie ze stanowiskiem ZPP  obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tym samym wyłącza na karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologioczną.

  • autor: Marek Ziemer, data: 2020-03-17

« wstecz