Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 18 Stycznia 2021

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Statuetki „Stalowego Anioła” czekają

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XIII edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tegorocznego konkursu mogą zgłaszać swoich kandydatów przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej oraz  laureaci wszystkich edycji w/w nagrody.

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz nagradzanie rzetelności i ofiarności osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Zwycięzcy  otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2019 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych  przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 73 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Bliższych informacje: telefon (056) 652 18 14, mail:  d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-07-05

« wstecz